Såner skolekorps

Informasjon om korpset

Såner skolekorps ble stiftet på Såner Skole 13. mars 1953.

I dag består korpset av hovedkorps, juniorkorps, aspirantkorps og drilltropp. Korpset teller i underkant av 50 medlemmer.

Korpset øver hver onsdag ettermiddag på Brevik skole og grendesenter.